سفارش تبلیغ
صبا
جمعه 85 بهمن 20 | ساعت 6:27 عصر
سخنرانی کوتاه از امام خمینی (ره)
جمعه 85 بهمن 20 | ساعت 5:57 عصر
متن سخنرانی سال 57 حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا